• Vriendenclub BSC

 • Bestuursleden:
   
  Voorzitter Wil Leentjens vriendenclub@bscroosendaal.nl
  Penningmeester Cees Heynen  
  Secretaris Edward Appels  
  Algemene zaken Mario Jacobs  
  Activiteiten John Konings  
  Ontspanning Bep Lazeroms  


  Het is 30 jaar geleden dat de vriendenclub van BSC werd opgericht. Zoals vele leden binnen BSC al weten is de vriendenclub een ondersteunende instantie binnen onze voetbalvereniging.

  Met behulp van verkregen gelden uit contributies en donaties, ondersteunt zij diverse projecten binnen onze vereniging. Hierbij wordt niet gekeken naar afdelingen of categorieën, maar er wordt gedacht aan projecten die in het belang zijn van de gehele vereniging.

  Tot dusverre toe heeft de vriendenclub onder andere de volgende projecten ondersteun
  • Plaatsen van nieuwe kozijnen in de kantine, keuken, bestuurskamer en het zijzaaltje
  • Aanschaf van nieuwe ballen, kleine goaltjes en grote verplaatsbare goals
  • Aanschaf van een nieuwe afwasmachine en een CV-ketel voor de kantine
  • Vernieuwen van de toilet-groepen in de kantine
  • Vernieuwen van het secretariaat (zijzaaltje)
  • Nieuwe lamellen in de kantine
  • Tafels in de kantine voorzien van nieuwe tafelbladen
  • Nieuwe geluidsinstallatie in de kantine
  • Donatie voor verbouwen van keuken
  • aanleg van 2 jeu de boules banen.
  • vervangen van de kantineverlichting door LED lampen
  • winddoeken bij de entree en nieuw vlaggen
  • nieuwe cornervlaggen en stokken
  • Uitingen van "respect" bij kleedkamers en op de velden
  • Plaatsen van extra opbergruimte voor kleedkamers
  • meebetalen aan nieuwe televisie in kantine

  De vriendenclub organiseert ook diverse leuke activiteiten voor haar leden. Om te beginnen wordt er iedere maand een gezellige rikavond georganiseerd in het zijzaaltje van BSC.


  Wanneer het eerste elftal thuis speelt op zondag, worden er lootjes en voetbalpoulekaartjes verkocht door enkele leden van de vriendenclub.

  Tenslotte is er ook nog de jaarlijkse feestavond voor alle leden en aanhang.

  Het geld dat de vriendenclub ieder jaar gelukkig weer mag ontvangen, wordt dus goed besteed aan doelen die ten gunste zijn van de hele vereniging.

  Om ook in de toekomst de vereniging te kunnen blijven steunen, kunnen wij altijd nieuwe donateurs gebruiken. U bent al lid van de vriendenclub voor minimaal €12,00 per jaar.

  Voor dit kleine bedrag heeft u dan ook gratis toegang voor alle competitiewedstrijden van ons eerste elftal.

  Spreekt dat alles U aan en wilt U ook graag BSC steunen wordt dan lid van de Vriendenclub door onderstaand formulier in te vullen en af te geven aan de bar van BSC of email het naar willeentjens@home.nl