• NOC*NSF / SPORTPROTOCOL - Veilig sporten bij BSC


  Vanaf 29 april wordt er weer getraind bij BSC. Wij volgen het veiligheids-sportprotocol van NOC*NSF om onze jeugd op een zo verantwoord en veilig mogelijke manier te laten trainen. Het naleven en controleren van het protocol zal door aangewezen 'handhavers' van BSC geschiedden, welke duidelijk te herkennen zijn aan de veiligheidshesjes zijn.

  Wij vragen onze spelers, trainers/leiders en ouders om het onderstaande goed door te lezen, zodat de trainingen zo soepel mogelijk kunnen verlopen en de kinderen goed voorbereid naar BSC komen. Onderstaande zal tevens in alle groepsapps & op social media gecommuniceerd worden.

  Protocolcoördinator(en): Marc Gabriëls & Sanne Korteweg-Maris - Dols

 • PROTOCOL TRAINEN BIJ BSC

  1. Blijf thuis met klachten!
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

  2. 10 minuten voor aanvang aanwezig
  Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie. Maar wees alsjeblieft ook niet te laat. Zo kunnen wij een goede doorloop van de route garanderen, waarbij we de gepaste afstand van 1,5 meter kunnen hanteren.

  3. Geen publiek & geen ouders
  Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Wij vragen dan ook om je kind af te zetten op de parkeerplaats. Er zal bij de ingang een begeleider staan, die zorgt dat jouw kind naar de gewenste plek loopt. Fijn zou het zijn als je vantevoren jouw kind informeert over de gang van zaken, zodat jouw kind voorbereid naar BSC komt en weet wat hij/zij moet doen.

  4. Volg de route!
  Volg ten alle tijden de aangegeven route (zie plattegrond en foto's), zo kunnen wij het best de veiligheid van onze spelers, trainers en handhavers waarborgen. 

  5. 1,5 meter afstand houden
  Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde. Wel dient de jeugd tot en met 12 jaar 1,5 meter afstand van de trainer te houden.

  6. Geen handen schudden
  Wanneer je het veld opkomt en jouw vrienden en vriendinnen; teamgenoten, weer ziet kun je elkaar groeten, maar dan zonder het schudden van de handen.

  7. Hoest of nies in je elleboog
  Mocht je moeten hoesten of niesen, doe dit dan aan de binnenkant van jouw elleboog.

  8. Niet naar de WC bij BSC!
  Het is niet mogelijk om bij BSC naar de WC te gaan. In uitzonderlijke gevallen meld je het bij jouw trainer en die licht de handhaver in, je loopt dan met de handhaver mee en hij/zij zal je wijzen waar je naar het toilet kunt gaan. Was dan goed je handen!
  Het beste zou zijn als je THUIS naar de WC gaat, voor de training en na de training.

  9. Eigen bidon mee
  Neem je eigen bidon mee naar BSC en pas zelf op je bidon. Zorg dat alleen jij hieruit drinkt en deel je bidon niet met een ander.

  10. Wees sportief!
  Het is een gekke tijd voor ons allemaal, maar samen staan we sterk, dus wees lief voor elkaar :)

 • LOOPROUTE & VELDINDELING
 • Het is belangrijk voor de veiligheid van onze spelers, trainers, begeleiders en handhavers om je aan de route te houden en hier aan te houden. Alvast bedankt voor de medewerking!


  1. Wanneer je aankomt bij BSC (niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van jouw training) loop je links het pad op waar 'IN' staat en volgt de pijl.

  2. Zodra je het veld oploopt, loop je direct naar het veld waar jij training hebt en je meldt je bij jouw trainer en houdt 1,5 meter afstand van de trainer.

  3. Wanneer jouw trainer aangeeft dat je van het veld mag volg je de route richting de uitgang.

   

  Veldindeling:

  VELD A1 = ROOD

  VELD A2 = WIT

  VELD A3 = BLAUW

  VELD A4 = ORANJE

 • NOC*NSF - Sportprotocol

  Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
  Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
  • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
  • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
  • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
  • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
  • douche thuis en niet op de sportlocatie
  • vermijd het aanraken van je gezicht;
  • schud geen handen;
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

  Voor gemeenten

  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
  • informeer alle sportaanbieders in uw gemeente over de versoepelde maatregelen, voor zover dit nog niet is gebeurd. Dit betekent het aanschrijven van de buitensportaanbieders, maar ook de binnensport- en ondernemende sportaanbieders en andere organisaties die begeleide sportactiviteiten aanbieden;
  • inventariseer welke plannen er voor sportactiviteiten bij de aanbieders zijn;
  • stel een team met vaste contactpersonen van sportaanbieders samen waarmee u snel kunt communiceren;
  • spreek met sportaanbieders af dat zij melden wanneer hun locaties(s) open gaan stellen voor activiteiten. Gemeenten kunnen hier extra maatregelen voor eisen;
  • maak samen met binnensportaanbieders afspraken over de mogelijkheden voor georganiseerde sportactiviteiten/trainingen in de buitenlucht, en op welke (sport)locaties sportactiviteiten zijn toegestaan;
  • bespreek met uw buurtsportcoaches welke rol en mogelijkheden zij zien om georganiseerde sportactiviteiten voor jeugd- en jongeren in de buitenlucht te organiseren. Ook gericht op niet-leden, zodat ook zij kunnen sporten;
  • bespreek met sportaanbieders of er mogelijkheden zijn om sportactiviteiten aan te bieden voor niet-leden of om niet-leden te integreren bij de bestaande groepen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij ondersteuning bieden;
  • maak afspraken met sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt natuurlijk in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s. Betrek hierbij ook eventuele andere organisaties die al actief zijn in de wijken;
  • maak afspraken tussen het lokaal gezag en de contactpersonen van sportaanbieders op de locatie hoe wordt opgetreden bij (herhaaldelijk) overtreden van maatregelen. Spreek ook goed af welke sancties daarop kunnen volgen, zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.
  • stem samen met de sportaanbieder één contactpersoon af voor het gebruik van de sportlocatie. Het uitgangspunt hierbij is dat de groepen niet gemengd mogen worden tijdens de wisseling van groepen op de locatie. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met variabele timeslots, waarbij groepen op verschillende tijden wisselen. Zorg daarbij ook voor voldoende wisseltijd zodat de toevoer en afvoer van kinderen zo gedoseerd mogelijk kan verlopen;
  • maak afspraken met sportaanbieders en buurtsportcoaches of en in hoeverre voor een geleidelijke invoering van het gefaseerd openstellen van locaties wordt gekozen;
  • maak financiële afspraken of tref regelingen voor: a. de aanschaf van materialen voor extra hygiëne (b.v. desinfectant); b. de productie van affiches, routing, bewegwijzering, e.d.; c. de eventuele inzet van verkeersregelaars en andere logistieke maatregelen;
  • hou handenwasgelegenheid en toiletten op en maak deze regelmatig schoon;
  • zorg voor bereikbaarheid van EHBO-faciliteiten/AED;
  • denk samen met sportaanbieders na over de mogelijkheden van het werken met speelschema’s/ rooster, zodat de organisatie van de trainingen goed kan verlopen.

  Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
  • wil je in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), stem dit eerst met de gemeente af of controleer of dit bij de gemeente is toegestaan. En/of welke faciliteiten en materialen je mag gebruiken;
  • bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Maak dan afspraken met de beheerder/eigenaar van een bestaande sportaccommodatie en zorg dat je op de hoogte bent van de regels die voor die accommodatie zijn vastgesteld;
  • stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
  • zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;
  • stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje);
  • neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht;
  • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
  • communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
  • instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
  • zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs;
  • stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt;
  • hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
  • zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
  6 Vereniging Sport en Gemeenten
  • zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
  • houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
  • zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
  • stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

  Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
  • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
  • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
  • zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
  • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
  • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
  • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
  • ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
  • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
  • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
  • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
  • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
  • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
  • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
  • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
  • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  8 Vereniging Sport en Gemeenten
  • was of desinfecteer je handen na iedere training;
  • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
  • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

  Voor sporters
  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
  • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
  • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
  • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
  • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
  • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
  • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
  • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
  • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
  • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
  • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

  Voor ouders en verzorgers
  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
  • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
  • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
  • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
  • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
  • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
  • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
  • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
  • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
  • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

  NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona.

  Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)