• Lidmaatschap beëindigen

  Helaas betreuren wij het dat jij je lidmaatschap wilt beëindigen! Misschien kunnen we jou in een gesprek nog overtuigen om te blijven of de redenen bespreken waarom jij het lidmaatschap wilt beëindigen? Graag zouden wij dat in een persoonlijk gesprek doen. Deze afspraak kan gemaakt worden per e-mail: ledenadministratie@bscroosendaal.nl

  Het beëindigen van een lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren aan het einde van het seizoen en kan geadresseerd worden aan: ledenadministratie@bscroosendaal.nl

  Mocht je het lidmaatschap in de loop van het seizoen beëindigen, blijft de contributie voor het hele seizoen verschuldigd. Restitutie van betaalde contributie is in bepaalde gevallen mogelijk. Hiervoor kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

  Lidmaatschap algemeen

  • Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Slechts in bijzondere gevallen is restitutie (achteraf) mogelijk.
  • Opzeggen van een lidmaatschap dient aan het einde van het lopende seizoen en ten minste voor 1 juli te gebeuren. Wanneer een opzegging niet en/of niet tijdig wordt doorgegeven aan onze ledenadministratie dan blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar en dus het volledige nieuwe seizoen verschuldigd.