• Kunstgrasveld BSC

  • Afgelopen april heeft onze voorzitter samen met wethouder René naar buiten gebracht dat er geïnvesteerd gaat worden in een kunstgrasveld bij BSC. Voor de club een investering die precies op het juiste moment komt gezien de enorme groei in het aantal leden de afgelopen jaren. 

    De streefdatum waarop het nieuwe kunstgras opgeleverd moet worden is 1 september. Helaas heeft ook hier het COVID-19 een negatieve invloed op en is er wat vertraging ontstaan in de aanloop. Hoeveel vertraging er is opgelopen en wat nu precies de nieuwe opleverdatum gaat zijn, dat is op dit moment nog onduidelijk. Zodra we hierover meer informatie hebben zullen wij dit uiteraard communiceren. In elk geval zal de vertraging geen problemen opleveren bij het starten van het nieuwe voetbalseizoen. Er zijn al passende oplossingen gevonden om alle trainingen te hervatten vanaf half augustus en de (beker)wedstrijden te laten spelen.

    Met de komst van een kunstgrasveld kunnen er met gemak 300 tot 500 extra leden voetballen en trainen in zomer en winterperiode. Dat is ook waar het bestuur van BSC op in gaat zetten de komende jaren, doorgroeien naar een club met tussen de 1.000 en 1.200 voetballende leden.

    Met sportieve groet,

    Bestuur BSC