• Huis & gedragsregels
  Om te zorgen dat iedereen, die zich bij BSC begeeft, zich prettig en veilig voelt, hebben wij een aantal huis- en gedragsregels opgesteld, waarvan wij verwachten dat deze door iedereen nageleefd worden.

  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van BSC.
  • Het is niet toegestaan om drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
  • Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen op of langs de velden.
  • Op zaterdag is er tot 12:00 uur een rookverbod, tevens wordt er tot die tijd ook geen alcohol geschonken/getapt.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan: personen onder de 18 jaar, (Jeugd)leiders, trainers van (jeugd)elftallen en andere begeleiders tijdens het uitoefenen van hun functie, personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
  • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan
  • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
  • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.