• Het bestuur van BSC

  De Algemene Leden Vergadering/ALV (ofwel alle leden van BSC) is het hoogste orgaan binnen de vereniging.
  Het beleid en koers van BSC wordt bepaald door het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris & Penningmeester).
  Zij sturen samen met de bestuursleden de verening aan.

  Ad van Tilburg
  Voorzitter & Jeugdzaken
  voorzitter@bscroosendaal
  jeugdzaken@bscroosendaal

  Wybe Aarts
  Secretaris

  John Willemse
  Facilitair & vice voorzitter

  Bas Raaymakers
  Senioren (niet selectie)
  senioren@bscroosendaal.nl

  Hans Boere
  Dames & meidenvoetbal

  Pascal Vosman
  Activiteiten

  Sanne Korteweg-Maris - Dols
  PR & Marketing
  prenmarketing@bscroosendaal.nl