• De organisatie van BSC

  De organisatie van BSC bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Ouders van kinderen die voetballen bij BSC, oud spelers of mensen die BSC een warm hart toedragen en iets willen betekenen voor de club. De structuur van de club bestaat kortgezegd uit een bestuur, met daaronder een technische commissie, coördinatoren en trainers. De trainers werken nauw samen met de coördinatoren, welke op hun beurt weer communiceren met de technische commissie en taken uitvoeren die beleidsmatig bepaald zijn door het bestuur.

  Het bestuur van BSC
  De Algemene Leden Vergadering/ALV (ofwel alle leden van BSC) is het hoogste orgaan binnen de vereniging.

  Het beleid en koers van BSC wordt bepaald door het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris & penningmeester).
  Zij sturen samen met de bestuursleden de verening aan.

  Ad van Tilburg
  Voorzitter & Jeugdzaken

  John Willemse
  Facilitair & Vice voorzitter

  Bas Raaymakers
  Senioren (niet selectie) & Jeugd

  Pascal Vosman
  Activiteiten