• De organisatie van BSC

  De organisatie van BSC bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Ouders van kinderen die voetballen bij BSC, oud spelers of mensen die BSC een warm hart toedragen en iets willen betekenen voor de club. De structuur van de club bestaat kortgezegd uit een bestuur, met daaronder een technische commissie, coördinatoren en trainers. De trainers werken nauw samen met de coördinatoren, welke op hun beurt weer communiceren met de technische commissie en taken uitvoeren die beleidsmatig bepaald zijn door het bestuur.

  Het bestuur van BSC 2022-2025
  De Algemene Leden Vergadering/ALV (ofwel alle leden van BSC) is het hoogste orgaan binnen de vereniging.

  Het beleid en koers van BSC wordt bepaald door het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris & penningmeester).
  Zij sturen samen met de bestuursleden de verening aan.

  Voorzitter
  Ad van Tilburg

  Secretaris
  Frans de Laet

  Penningmeester
  Wim Hoevenaars

  Facilitair 
  John Willemse

  Communicatie
  *Vacature*

  Kantinebeheer
  Wim Hoevenaars

  Senioren
  Louis van Beek

  Jeugd  & KNVB Zaken
  Bas Raaymakers

  Sponsorzaken & Vice voorzitter
  Kees Roks

  Meidenvoetbal
  Marc Gabriels

  ICT zaken
  Marc Gabriels

  Activiteiten
  *Vacature*