• De organisatie van BSC

  Het bestuur van BSC 2022-2025

  De Algemene Leden Vergadering/ALV (ofwel alle leden van BSC) is het hoogste orgaan binnen de vereniging.

  Het beleid en koers van BSC wordt bepaald door het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris & penningmeester).
  Zij sturen samen met de bestuursleden de vereniging aan.

  DAGELIJKS BESTUUR:

  Voorzitter (voorzitter@bscroosendaal.nl)
  Rick Schimmel

  Secretaris (secretaris@bscroosendaal.nl)
  Marc Gabriels

  Penningmeester (penningmeester@bscroosendaal.nl)
  Wim Hoevenaars

  OVERIG BESTUUR:

  Facilitaire zaken (facilitair@bscroosendaal.nl)
  John Willemse

  Kantinezaken (kantinezaken@bscroosendaal.nl)
  Corina Rijpers

  Senioren (senioren@bscroosendaal.nl)
  Louis van Beek

  Jeugd  & KNVB Zaken (jeugdzaken@bscroosendaal.nl)
  Bas Raaymakers

  Sponsorzaken (sponsorcommissie@bscroosendaal.nl)
  Kees Roks

  Meidenvoetbal (meiden@bscroosendaal.nl)
  Marc Gabriels

  ICT (ICT@bscroosendaal.nl)
  Marc Gabriels

  Activiteiten (activiteiten@bscroosendaal.nl)
  Corina Rijpers

  PR & Communicatie (prenmarketing@bscroosendaal.nl)
  *Vacature*

  Kledingzaken (kleding@bscroosendaal.nl)
  *Vacature*