• De organisatie van BSC

  Het bestuur van BSC 2022-2025

  De Algemene Leden Vergadering/ALV (ofwel alle leden van BSC) is het hoogste orgaan binnen de vereniging.

  Het beleid en koers van BSC wordt bepaald door het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris & penningmeester).
  Zij sturen samen met de bestuursleden de vereniging aan.

  DAGELIJKS BESTUUR (3 leden):

  Voorzitter (voorzitter@bscroosendaal.nl)
  Rick Schimmel

  Secretaris (secretaris@bscroosendaal.nl)
  Marc Gabriels

  Penningmeester (penningmeester@bscroosendaal.nl)
  Rick Schimmel & Marc Gabriels

  OVERIG BESTUUR:

  Sponsorzaken (sponsorcommissie@bscroosendaal.nl)
  Kees Roks

  Kledingzaken (kleding@bscroosendaal.nl)
  Kees Roks

  PR & Communicatie (prenmarketing@bscroosendaal.nl)
  Karim Al Saffar & Jesse van Kalmthout

  Facilitaire zaken (facilitair@bscroosendaal.nl)
  John Willemse

  Jeugd & KNVB Zaken (jeugdzaken@bscroosendaal.nl)
  Bas Raaymakers

  Meidenvoetbal (meiden@bscroosendaal.nl)
  Marc Gabriels

  Senioren (senioren@bscroosendaal.nl)
  Vacature

  Kantinezaken (kantinezaken@bscroosendaal.nl)
  Corina Rijpers

  Normen en Waarden (klachten@bscroosendaal.nl)
  Omar Benjijali
  Corina Rijpers