• Gezonde kantine

  Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines
  BSC Roosendaal heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze leden, supporters en bezoekers.

  We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

  Onze kantine heeft de volgende basis:

  De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
  Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de keuken. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

  Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
  De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Op de opvallende plaatsen in de kantine staan alleen betere keuzes
  3. Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes 

  Onze kantine stimuleert water drinken
  In onze kantine is water altijd beschikbaar bij het uitgestalde aanbod. We bieden een watertappunt, watercooler, kannen met water, of flesjes water.

  BSC Roosendaal werkt structureel aan een gezonde kantine
  Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan het bestuur.

  Wij hebben een gouden kantine:

  -        Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes

  -        We bieden groente en fruit aan

  -        De aankleding van de kantine stimuleert om de betere keuze te maken.

  Onze ambitie
  Hierbij sluiten wij ons graag aan bij de mooie tekst die te vinden is op;

  https://jongerenopgezondgewicht.nl/partners/samenwerking

  ‘It takes a village to raise a child’. Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving is daarom een gedeelde verantwoordelijkheid. Meer kinderen op gezond gewicht kun je alleen voor elkaar krijgen door met elkaar samen te werken. Het verenigingsleven heeft een grote impact op de leefomgeving waarin kinderen opgroeien, door samen te werken kunnen we iets unieks creëren.

  De impact van samenwerking gebruiken we om voor onze kinderen in 2020 een gezonde leefomgeving te creëren, waardoor er uiteindelijk meer kinderen op gezond gewicht zullen zijn. We richten ons hierbij op het stimuleren van een gezonde leefstijl in een gezonde en veilige omgeving.