• Brief van het bestuur van BSC

 • Beste BSC-ers,

  Op de eerste en meest belangrijke plaats hopen wij dat jullie allen nog in goede gezondheid zijn. Wij spreken namens het bestuur ons medeleven uit aan eenieder die met het virus in aanraking is gekomen of nog gaat komen, wij wensen hen beterschap en sterkte toe.

  Wij doen tevens een dringend beroep op jullie om instructies en adviezen vanuit de regering, specialisten en het RIVM op te volgen en daar waar nodig onze ouderen en meer kwetsbare naasten in bescherming te nemen en ondersteuning te bieden.

  We leven in bijzondere tijden, het Coronavirus heeft Nederland, Europa en de wereld in zijn greep. Binnen een tijdsbestek van slechts enkele dagen zijn er ingrijpende maatregelen van kracht geworden die het dagelijks leven drastisch raken en onze omgeving heeft doen veranderen in een surreële wereld.

  De wereld om ons heen staat stil en lijkt te bevriezen in de tijd. Wij, als bestuur van BSC, worden in deze tijden van crisis gedwongen om ook maatregelen te treffen die passend zijn en aansluiten op deze nieuwe werkelijkheid om de gevolgen van deze shutdown op kort en lange termijn te kunnen dragen.

  De stappen die wij moeten nemen om de risico’s voor de vereniging te verkleinen zijn drastisch maar tevens onvermijdelijk. Er komen gedurende de nu nog beperkte landelijke “lock-down” geen inkomsten meer binnen bij de club. Wat we gaan doen is het volgende;

  We bevriezen de club per 16 maart 2020! We gaan als het ware in een soort winterslaap, zie het als een onverwachte extra lange winterstop. Zodra de corona crisis is bezworen laten we de vereniging weer ontwaken uit haar winterslaap en pakken we de zaken en afspraken weer op als ware het weer 16 maart.

  Werkelijk alles komt hiermee dus in de wachtstand te staan. Het Dagelijks Bestuur zal zich uiteraard continue blijven ontfermen over het welzijn van de vereniging en de lopende zaken die doorgang moeten hebben. Tevens blijven wij in nauw contact met instanties en overheden om een correcte inschatting van zaken te kunnen maken en daar waar noodzakelijk de nodige hulp en bijstand in te schakelen.

  Kortom; Het bestuur zal in deze tijden van crisis waken over het welzijn van BSC als vereniging zoals het een goed huisvader betaamt. Wees hierin als lid van BSC gerustgesteld en focus u de komende periode op de gezondheid van uzelf, uw dierbare en naasten.

  Als we een voorzichtige blik vooruit doen zou het zomaar kunnen zijn dat het (wedstrijd) seizoen voorbij is. Wij verwachten niet dat na 6 april de wedstrijden en trainingen weer opgepakt kunnen worden, hiermee vervallen dus o.a. de activiteiten Easter Cup 2020 en het vrijwilligersfeest. We pogen de mogelijke scenario’s voor BSC steeds zo goed als mogelijk in te schatten en in kaart te brengen, we houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte.

  Samen komen we deze moeilijke periode te boven.

  Let een beetje op elkaar.

  Met sportieve groet,

  Het bestuur van BSC Roosendaal