• Brief van het bestuur - 20/10/2020

 • Op de eerste en meest belangrijke plaats hopen wij dat jullie allen nog in goede gezondheid zijn. Wij spreken namens het bestuur ons medeleven uit aan eenieder die met het virus in aanraking is gekomen of nog gaat komen, wij wensen hen beterschap en sterkte toe.

  Wij doen tevens een dringend beroep op jullie om instructies en adviezen vanuit de regering, specialisten en het RIVM op te volgen en daar waar nodig onze ouderen en meer kwetsbare naasten in bescherming te nemen en ondersteuning te bieden.

  Het bestuur van BSC baalt net zo hard van de opgelegde overheidsmaatregelen als haar (voetballende) leden dat doen. Wij begrijpen echter ook dat er iets moet gebeuren om deze Pandemie een halt toe te roepen. Desalniettemin worden wij als vereniging wederom hard getroffen door de maatregelen en als bestuur aan handen en voeten gebonden.

  De kantine is wederom gesloten, dit zorgt voor een ongenadig harde impact op onze inkomsten net als tijdens de eerste lockdown in het 2e kwartaal van 2020. Kosten als gas, licht, water (nutsvoorzieningen), veldonderhoud, algemeen onderhoud, verzekeringen, belastingen, abonnementen (alarm), etc. lopen gewoon door en moeten betaald worden.

  De aangevraagde en reeds ontvangen overheidssteun is uiteraard een welkome bijdrage om de genoemde doorlopende kosten te dekken. Dit is echter zeker niet afdoende, zonder jullie bijdrage (contributie) is het echt onmogelijk om het hoofd boven water te houden in deze bizarre tijden. 

  We zijn als bestuur dankbaar en uitermate trots op het feit dat onze leden zich zeer begripvol en ondersteunend opstellen richting onze club. Ondanks het feit dat er veel minder getraind en gevoetbald is, blijven jullie trouw aan BSC! Dit geeft ons vertrouwen dat we ons ook door deze 2e golf van maatregelen heen worstelen. Het geeft ons ook een gevoel van vereniging, saamhorigheid en het gezamenlijk strijden voor iets wat ons allen zeer dierbaar is. Wij zijn BSC, een vereniging waar we er met z’n allen hetzelfde inzitten.

  Gelukkig voor onze jeugdige leden kunnen we vooralsnog blijven trainen en onderling wedstrijdjes spelen. Helaas voor onze leden van boven de 18 is dit, naast een stop van de competitie, ook haast niet meer mogelijk door de opgelegde maatregelen.

  We hebben geen glazen bol maar wel een vooruitziende blik op basis van ervaringen vanuit het recente verleden. We gaan er eigenlijk vanuit dat de genomen maatregelen die gelden voor de komende 4 weken eerder worden aangescherpt in plaats van versoepeld. Wij denken met de leden boven de 18 jaar pas weer in groepsverband te mogen gaan trainen in januari 2021. Wij verwachten dat de competitie ergens in februari / maart 2021 hervat zal worden en ook volledig uitgespeeld gaat worden met een verlenging tot in juni, gecombineerd met een doordeweeks competitieprogramma.

  Het bestuur zal in deze tijden van crisis waken over het welzijn van BSC als vereniging zoals het een goed huisvader betaamt. Wees hierin als lid van BSC gerustgesteld en focus u de komende periode wederom op de gezondheid van uzelf, uw dierbare en naasten.

  Als we de COVID-19 maatregelen en de impact hiervan buiten beschouwing laten dan gaat het uitstekend met BSC;

  • Een verdubbeling van het aantal jeugdleden;
  • Een groei van 25% bij de senioren;
  • Een florerende meiden / dames afdeling met ruim 150 leden en bijna 15 teams;
  • Het totaal aantal leden kruipt richting de 800!
  • Een kunstgrasveld met verlichting (extra capaciteit voor 300 tot 500 nieuwe leden).

  Nogmaals wij, en ook jij, zijn BSC! Wij moeten er samen voor zorgen dat de club blijft bestaan. Dat kan enkel en alleen door de bijdrage vanuit haar leden en het blijven denken in mogelijkheden en oplossingen.

  Samen komen we ook deze moeilijke periode weer te boven.

  Let een beetje op elkaar.

  Met sportieve groet,

  Het bestuur van BSC Roosendaal